Cllr Jeanette Kirby – Chair

Cllr Susan Garnett – Vice Chair

Cllr Simon Coyte

Cllr Debbie Curnow-Ford

Cllr Peter Curnow-Ford

Cllr Martin Hall

Cllr Don Jerrard

Cllr Thea Jourdan

Cllr Sumi Olson

Cllr Eddie Trotter

Cllr Emma Winfield